Retningslinjer for

innsending av abstracts

  • Alle abstracts gjennomgås av seminarkomiteen.

 

  • Kommersiell tekst godtas ikke.

 

 

  • Godkjente abstracts tildeles tid enten til foredrag eller poster. Angi i e-post hvilken presentasjonsform som er ønskelig.

 

  • Presentasjonsformen bestemmes av seminarkomiteen.

 

  • Forfatterne som deltar (publiserer) må registreres og betale påmeldingsavgift og være tilstede ved poster eller muntlige presentasjon ved angitt tid.

 

  • Det er forfatternes ansvar å sørge for nøyaktigheten i innhold, stavelse, presentasjon og format. Kontroller at tekst er fullstendig og i rett format før den sendes inn.

 

  • Originaldokument skal lastes opp i PDF med Times New Roman font og skriftstørrelse 12. Abstracts skal ikke overskride én A4 side.

 

  • Abstracts som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene blir ikke vurdert.

 

  • Forfattere blir varslet om godkjennelse innen 1. mai 2019

 

  • Godkjente abstracts publiseres i eget abstractshefte som vil være nedlastbart ved programstart.