Priser og registrering

Full deltakelse inkluderer 2 overnattinger i enkeltrom, 2 frokost, 3 lunsj og 2 middag.
Deltakelse på enkeltdager inkluder lunsj. Overnatting er ikke inkludert dersom du melder deg på enkeltdag.

Priser på overnatting dersom du deltar på enkeltdag eller trenger tilknyttningsdøgn:

Enkeltrom: NOK 1190

Dobbeltrom: NOK 1390